Geschiedenis

 

De vereniging is ontstaan in de Bos en Lommerbuurt. In deze buurt was ook de Accordeonvereniging Euterpe (opgericht augustus 1955 en begin jaren 1990 opgeheven). Hierin zaten enige leden, die niet meer op de vaste Euterpe repetitie-avonden konden optreden en toch het accordeonspelen niet wilden opgeven. De dirigent van Euterpe, Ad Booij (een  zeer geliefde accordeonleraar en ook dirigent van andere Amsterdamse accordeonverenigingen vanaf 1929 !!), besloot toen met een paar andere mensen een aparte accordeonvereniging op te richten om deze mensen toch te behouden voor het accordeonspel.

Zodoende heeft hij samen met de heren Roel Merkelbag, A. van Houwelingen en Evert de Haas een nieuwe accordeonvereniging opgericht met als oprichtingsdatum 4 oktober 1973, weliswaar staat op sommige andere stukken de datum van 1 oktober 1973, maar om eenheid in deze datum te houden blijft het 4 oktober 1973.

De eerste twee jaren werden de repetities gehouden op verschillende locaties in de Bos en Lommerbuurt o.a. in een klaslokaal van een school bij het Magelhaensplein  en ook in  een lokaal van de Boomkerk aan de Admiraal de Ruyterweg, tot en met december 1982 in een lokaal van de stichting Hufre, die gehuisvest was in een schoolgebouw aan de Rombout Hoogerbeetsstraat 109. In oktober 1982 kreeg men, na een tip van de heer Koelewijn, die bij de toenmalige Woningbouwvereniging Ons Huis werkzaam was, dat er een voormalig stookhuis ( of Ketelhuis) voor de buurt-cv. in Slotervaart leeg stond en dat dit misschien een mooie locatie voor de vereniging kon worden.

 

Na koortsachtig overleg en een enquête onder de leden werd besloten dit gebouw te betrekken vanaf 1 januari 1983.

Met de woningbouwvereniging  was overeengekomen dat, gezien de slechte staat van het gebouw en de hoge kosten, die de vereniging moest maken om het gebouw inwendig geschikt te maken, de eerste twee jaar geen huur betaald hoefde te worden.

In oktober 1982 ging men met alle macht aan het werk om het gebouw geschikt te maken. Vooral de heren Freek Slee, Govert Botter, Willem Koop en Dael, onder technische leiding van de heer Willem Koelewijn, waren de harde werkers, die vanaf oktober elke avond en  weekeind keihard in het gebouw zijn bezig geweest, tot aan de officiële opening op 19 maart ! Ook de familie Kap (oa Hans Kap, tegenwoordig een bekende accordeonspeler in het land) hielp regelmatig mee. Achter de schermen werkten de toenmalige voorzitter W. Wiering en de familie Merkelbag ook hard mee om de nodige financiën en materialen te “organiseren”o.a. door extra optredens, bingo-avonden en loterijen te houden.

Deze overstap is natuurlijk een geweldige uitdaging geweest voor het voormalige bestuur en de leden, speciaal de heren Botter, Slee, Koop en Dael waren de grote helden. Deze zijn ook op de openingsdag benoemd tot ereleden en hebben toen een gouden herinneringsspeldje gekregen. Wat maanden later ook nog enige andere leden, voor hun inzet in deze, een zilveren speldje!

De naam Musica is gekozen na een inzendingsronde  onder de leden in 1973. Wie de mooiste naam wist te bedenken kon de wedstrijd winnen en notabene ons huidige oudste lid - Ger Merkelbag-  heeft met haar voorstel ” Musica” deze wedstrijd gewonnen!

Zo’n grote stap is niet te verwezenlijken zonder een grote inzet van de leden en die was er ook en is er ook nog, mag ik zeggen als huidige voorzitter. Musica is altijd een warme en menselijke vereniging gebleven.